Kredyty


Kredyt hipoteczny Poznań jest długoterminowym kredytem bankowym, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, która jest ustalona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego bądź prawie własności nieruchomości. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się wysoką kwotą kredytu oraz długim okresem spłaty. Bank rozpatrując wniosek klienta o przyznanie kredytu hipotecznego, zwraca uwagę na przede wszystkim zdolność i historię kredytową czy wkład własny kredytobiorcy. Bank również przygląda się nieruchomości, ponieważ stanowi ona główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Kluczowym elementem jest dokument pozwalający oszacować wartość lokalu.
Kredyt hipoteczny najczęściej zaciągany jest na budowę mieszkania bądź zakup nieruchomości. Można go zaciągać w walucie krajowej czy zagranicznej wybranej przez klienta, a oferowanej przez bank.
Wyróżnia się trzy rodzaje kredytów hipotecznych, a są to:
1. Kredyt hipoteczny konsolidacyjny, czyli kredyt pozwalający na łączenie paru kredytów w jeden kredyt. Pozwala on na uporządkowanie płatności rat kilku kredytów i dzięki temu płacimy jedną ratę za cały ujednolicony kredyt.
2. Refinansowany kredyt hipoteczny, czyli kredyt, którego celem jest spłata wcześniej zaciągniętego kredytu na korzystniejszych warunkach niż poprzedni.
3. Pożyczka hipoteczna jest to rodzaj kredytu hipotecznego, który pozwala na uzyskanie środków na dowolny cel z zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości klienta.
Kredyt hipoteczny wiąże się również z kosztami, które zależą od wielu czynników, z których głównymi są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty. Innymi kosztami, obciążającymi kredyt hipoteczny są m.in.: ustanowienie hipoteki, prowizja bankowa, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nieposiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości czy całkowity koszt kredytu.
Udzielanie kredytów hipotecznych w Polsce jest częstą praktyką. Najczęściej ludzie zaciągają te kredyty na zakup nieruchomości lub na kupno czy budowę domu.

Sprawdź: your-choice.com.pl/